Om fråværsføring

Til elevar og føresette ved Øystre Slidre ungdomsskule

Om fråværsføring på ungdomstrinnet. Link til eigen side med meir informasjon

I opplæringslova med forskrifter frå 01.09.2009 med endringar frå 01.08.2010 kom det inn at eleven og dei føresette kan be om at noko fråvær kan strykast. I grunnskulen skal dei føresette i slutten av kvart skuleår gje skriftleg melding om kva dei ynskjer skal strykast etter reglar som de finn i §§ 3-41 og 2-11.