cropped-DSC_0031.jpg

Øystre Slidre ungdomsskule har omlag 120 elevar, og er den einaste ungdomsskulen i Øystre Slidre kommune. Den ligg sentralt i kommunen ved Tingvang i Heggenes. Skulen tek imot elevar frå barneskulane Rogne og Lidar, og har stort sett hatt to paralellklassar på trinnet.

Skulen vart bygd i 1974, same året som kommunen gjekk over frå framhaldsskule til ungdomsskule. Ein stor del av elevane er avhengige av busstransport for å kome til skulen då det er omlag 10 kilometer til Kollstad sør kommunen, og 27 km til Skredbergo i nord.

Bibliotek og kultur- og musikkskulen held til i same bygget som ungdomsskulen

Bibliotek_front_logo_3