FAU (Foreldras arbeidsutval) og SU (Samarbeidsutvalet)

Foreldre er  medlemmer av foreldrerådet ved skulen. Dei vel eit arbeidsutval FAU og dei er representert i SU (Samarbidsutvalet ved skulen) Målet med arbeidet i desse organa er å få til kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet og utvikle denne. Leggje forholda til rette slik at elevane kan trivast og for å styrke forholdet mellom heimane og skulen.

 

FAU 2016/17:

Leiar:                 Morten Haugseth

Nestleiar:       Ann Kristin Bærøy

Sekretær:       Viljar Aasan

Kasserar:       Håvard Nyhagen

SU 2016/17: 

For elevråd:

For foreldreråd: Morten Haugseth, Ann Kristin Bærøy (vara)

Line D Nilsen, Håvard Nyhagen (vara)

For lærarane:  Bibbi Sterten Wangensteen, Kirsten Britt Moen (vara)              

For andre tilsette:  Gunnar Melbye, Julio Olivares (vara)

Kommunalt valt:     Bente Oxhovd,  Stine Schlytter (vara)

Rektor:                        Siv Theodorsen, Ann Iren Jarstadmarken (vara)

 

Elevrådet består av ein elev frå kvar klasse, med vararepresentant. Elevane sjølve vel desse. Tilsaman 6 elevar. Ein av desse blir valt til hovedrepresentant. Ein lærar deltek også på møtene og bistår elevrådet.

Elevrådet 2014/15

10A Torje, Jørgen (vara)

10B Atle, Vilde (vara)

9A Hilde, Brage (vara)

9B Sara, Tor Elliot (vara)

8A Daniel, Kristin (vara)

8B Ruben, Siri Lill (vara)

Leiar i elevrådet er Torje, Vilde (nestleiar), Hilde (sekretær), Atle (kasserar)

Klassekontakter:

Klassekontakt/medlem arbeidsutvalet       Klassekontakt/vara til arbeidsutvalet

Anne Finnbråten                                8A     Anne-Kari Gjerdalen

Viljar Aasan                                       8B     Elisabeth Ruud

Håvard Nyhagen                               9A     Thomas Aslaksby

Line D. Nilssen                                  9B     Arne Nygård

Heidi Lien                                          10A     Bjørn Robøle

Oddbjørn Sælid                                 10B     Lina Hovi