Mobbing ser vi svært alvorleg på og har følgjande rutinar når vi oppdagar det:

Skulen sin handlingsplan er basert på Utdanningsdirektoratet sine retningslinjer for håndtering av mobbing. Link til Udir sine retningslinjer

Kort oppsummert er dette handlingsgangen:

  • tek det opp med eleven

  • snakkar med eleven som blir mobba

  • gjer avtale om hyppige oppfølgingsmøte offer og mobbar

  • snakkar med foreldra til eleven som blir mobba

  • tek denne type mobbing opp i klassen

  • varslar foreldra til mobbaren

 

  • Dersom dette ikkje hjelper, vil det bli:

  • tiltak mot mobbar

  • samtale med begge heimane om tiltak.