MÅLSETTING

  • Plana skal sikre profesjonell og einheitleg framgangsmåte når alvorlege ulykker og dødsfall råkar.

  • Plana skal vera til støtte og praktisk hjelp for barn og vaksne i skulemiljøet.

  • Rett framgangsmåte og omsorg i krisesituasjonar virkar inn på det psykososiale miljøet ved skulen generelt. Nødnummer skal stå ved alle telefonane.

 Les heile planen her

Brann                110

Politi                  112

Ambulanse          113

Lege                   61352900      Akutt 61352920

Vaktsentralen   61365600