Systematisk observasjon av lesing (SOL), er ei kartlegging av elevanes lesehastigheit og leseforståing. SOL prosjektet startar på barneskulane og blir vidareført på ungdomsskulen

Les meir om SOL hersol_pyramide_png_115209e