Elevens ferdigheit i IKT blir rekna som ei grunnleggjande ferdigheit på linje med lesing, skriving og rekning.  Planen beskriv i detaljar kva det er forventa at elevane skal kunne på dei ulike trinna, og er utarbeida felles for skulane i Valdres.

Microsoft_Word_logo    Sjå planen her