Øystre Slidre kommune har ei felles vaktemserteneste som held til på Tingvang, og som utfører vedlikehald på alle kommunale bygg.

Oddvin Engen er ein av vaktmesterane som er mykje på ØSUS

dataskåp2015