Elevane får låne skulebøker av skulen på den målforma dei brukar. Bøkene skal handterast fint og leverast tilbake i god stand. Alle skal ha bokbind på bøkene sine. Dersom boka blir borte, eller øydelagt i løpet av utlånet kan eleven måtte erstatte boka. Eleven får då ein bankgiro med heim frå skulen.

grunntallAlt anna skulemateriell som kladdebøker, viskelær og blyantar blir delt ut ved behov. Elevane får kalkulator i 8. klasse, og må ta vare på den dei åra dei går på ungdomsskulen. Det same gjeld passar og gradskive.passer