Skulen har fast sosiallærar, Kirsten Britt Moen, i 20 % stilling. Elevane kan ta kontakt med sosiallærar til faste tidspunkt, eller gjere ein avtale om tidspunkt som passar. Sosiallærar og helsesyster deler kontor.

IMG_0015