Frå og med skuleåret 2015 har vi arrangert ein stafett med, der klassane stiller lag. Stafetten går rundt skulen på asfalt, grus og terrengunderlag.

Sidan 1989-2014 har ungdomsskula arrangert ein joggeaskjon med innsamling av pengar til eit solidarisk formål. Unicef, Redd Barna, barneheimar i Estland, bistandsorganisasjonen Forut, m.fl. Elevar i 9. klasse held ein appell før start der dei oppmodar alle til å gje eit økonomisk bidrag og gjere ein fysisk aktivitet fro formålet.

Sjølve løpet startar ved Herangtunet og går langs vestsida på Heggefjorden. 5, eller 10 km.

Vi har ført statistikk over klassevinnarar sidan 1989, og ei oversikt over dei 20 beste tidene