Besøksadresse: Bygdinvegen 1985, 2940 Heggenes

_________________________________________

SMS varsling (elektronisk meldingsbok)hypernettlogo

ØSUS brukar eit elektronisk meldingssystem for å varsle om fråvær og beskjedar som ein vanlegvis skriv i meldingsboka. Meldingsboka kan sjølvsagt fortsatt brukast, men vi set pris på om flest mogleg vil bruke SMS-systemet.

Send SMS til 59440486, og start meldingen med OSUSKLASSE TEKST,

f.eks.

osus8a Per er sjuk i dag. Med helsing ….

Legg merke til at det ikkje skal vera mellomrom mellom osus og klasse

 

(1)MobilSkole

Rektor: Siv Theodorsen,e-post: siv.theodorsen@oystre-slidre.kommune.no

tlf: 61 35 25 63 eller 926 93 387

Kontor: Berit Rybø, e-post: berit.rybo@oystre-slidre.kommune.no tlf:  61352569

Arbeidsrom 8. team               61 35 25 73

Arbeidsrom 9. team               61 35 25 68

Arbeidsrom 10. team             61 35 25 72